ചാത്തന്നൂർ: സ്പിന്നിങ് മില്ലിനു സമീപം B.S ഭവനിൽ എം. ബാലൻ (73) അന്തരിച്ചു.

ഡാലസ്: 1976-ല്‍ അമേരിക്കയില്‍ കുടിയേറിയ പ്രവാസി മലയാളികളില്‍ പ്രമുഖനും,

ഡാളസ്: 1976-ല്‍ അമേരിക്കയില്‍ കുടിയേറിയ മലയാളികളില്‍ പ്രമുഖനും,

എടക്കര: ഒതളക്കുഴിയില്‍ (ഇലവുംതിട്ട) വീട്ടില്‍ കെ.സി.ഫിലിപ്പിന്റെയും

ഹൂസ്റ്റണ്‍: സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ചര്‍ച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് (235 അവെന്യൂ ഇ, സ്റ്റാഫോര്‍ഡ്,

Go to top