ന്യൂയോർക്ക്: എൽമണ്ട് മീച്ചം അവന്യുവിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ്

സഭയുടെ സീനിയർ ശുശ്രൂഷകനായി പാസ്റ്റർ സിസിൽ മാത്യുവും, മലയാളം വർഷിപ്പ് സർവ്വീസ് ശുശ്രൂഷകനായി പാസ്റ്റർ എബി തോമസും ചുമതലയേറ്റു. 

നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ന്യൂയോർക്കിൽ കടന്നുവരികയും ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സഭ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്ത പാസ്റ്റർ  മത്തായി പി. മത്തായിയുടെ കൊച്ചുമകനും എൽമണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയിൽ ദീർഘവർഷങ്ങൾ സീനിയർ ശുശ്രൂഷകനായി സ്തുത്യർഹമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത പാസ്റ്റർ മോനി മാത്യൂവിന്റെ മകനുമാണ് പാസ്റ്റർ സിസിൽ മാത്യു. ഭാര്യ: ഷെറിൻ മാത്യൂ. മക്കൾ: അബിഗൈൽ, കെയ്ല, ലില്ലിയൻ.

ഇന്ത്യാ പൂർണ്ണ സുവിശേഷ ദൈവസഭ കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ  ആരംഭകാല പ്രവർത്തകനും സഭയുടെ നേതൃത്വനിരയിൽ  ശുശ്രൂഷകനുമായിരുന്ന പാസ്റ്റർ ടി.എം. വർഗീസിന്റെ കൊച്ചുമകനുമാണ് പാസ്റ്റർ എബി തോമസ്. ഭാര്യ: ജെന്നിഫർ തോമസ്. മക്കൾ: കസാൻഡ്ര, പ്രിസില്ല, സെഖര്യായ്യ

വാർത്ത: നിബു വെള്ളവന്താനം

 

Related News

Go to top