എല്ലാവര്‍ഷവും മെയ്‌ മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഞായറാഴ്‌ച അമേരിക്കന്‍ ജനത മാതൃദിനമായി സ്‌മരിക്കാറുണ്ട്. ക്രിസ്‌തുമസ്സും ഈസ്റ്ററും കഴിഞ്ഞാല്‍ ഭുരിപക്ഷം അമേരിക്കക്കാര്‍ക്കും

‘ബൈബിള്‍’ പിന്നെയും തുടരുന്നു

അമേരിക്കയിലെ യഥാര്‍ത്ഥ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികള്‍ അമേരിക്കയുടെ ഇന്നത്തെ അനാത്മീകമായ പോക്കില്‍ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥരാണ്. ആത്മീയമായി ഏറ്റവും അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്ന സമൂഹമായി ആധുനിക യുവലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മദ്ധ്യപൂര്‍വ്വ ദേശങ്ങളില്‍ ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ക്കെതിരെ വിവിധ മതങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള

Go to top