സൗദിയില്‍ ചുരുങ്ങിയ ശമ്പളത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളികള്‍ക്ക് ഇരുട്ടടിയായി

മാസാന്ത ലെവി ഇരട്ടിപ്പിച്ചതിനെതിരെ പ്രശസ്ത അറബ് എഴുത്തുകാരന്‍ താരിഖ് അല്‍ മഈന സൗദി ഗസറ്റില്‍ എഴുതിയ കുറിപ്പ് ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയാകുകയാണ്.

 

Go to top