കാലിഫോര്‍ണിയയില്‍ പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്ന കാട്ടുതീയില്‍ പത്ത് പേര്‍ മരിച്ചു.

Go to top