പന്തീരാങ്കാവ്: വിരണ്ടോടിയ പോത്ത് സ്‌കൂട്ടറിലിടിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന്

 

തൃശ്ശൂര്: വെളിച്ചെണ്ണ വിലക്കയറ്റത്തെ പിന്പറ്റി മറ്റ് ഭക്ഷ്യ എണ്ണകളുടെയും വില ഉയരുന്നു.

Go to top