മുംബൈ: ഉത്പന്നങ്ങളുടെ മാര്‍ക്കറ്റിംഗിന് അര്‍ധ നഗ്നരായ സ്ത്രീ സൗന്ദര്യം

ഏശുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതേതുടര്‍ന്ന് പരസ്യരംഗത്ത് പൂര്‍ണ നഗ്നരായ പുരുഷന്മാരെ അവതരിപ്പിച്ച് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് കമ്പനികള്‍. ഉത്പന്നം ഏതായാലും സ്ത്രീ ശരീരം ഉള്‍പ്പെടുത്തി പരസ്യം കാണിക്കുന്ന പതിവ് രീതിക്ക് വ്യത്യാസമായാണ് സ്യൂട്ട് ബ്രാന്‍ഡായ സ്യൂ സ്റ്റുഡിയോയുടെ പുതിയ പരസ്യം പുറത്തെത്തിയത്.

Related News

Go to top