പുനെ: പുനെ ഐ ഐ ടി എം വികസിപ്പിച്ച സൂപ്പര്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ 'പ്രത്യുഷ്'

രാജ്യത്തിന് സമര്‍പ്പിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച പുനെയില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവകുപ്പ് മന്ത്രി ഹര്‍ഷ് വര്‍ധനാണ് അതിവേഗ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉദ് ഘാടനം ചെയ്തത്. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മള്‍ട്ടി പെറ്റാഫ് ളോപ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറാണിത്. 

Related News

Go to top