ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ വിവിധയിടങ്ങളിലായി ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു.

Go to top