11472 പേർ വാക്സിനെടുത്തു

Spread the love

ആലപ്പുഴ:  ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ  ഇന്ന് 11472 പേർ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചു. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ – ഒന്നാമത്തെ ഡോസ് 52, രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് -289
മുന്നണി പോരാളികൾ -പോളിങ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥർ -517
60 വയസിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ -9023
45വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ -1591 എന്നിങ്ങനെയാണ് വാക്സിൻ എടുത്തവരുടെ എണ്ണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *