മഴക്കാല മുന്നൊരുക്കം: പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വേഗത്തിലാക്കി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍

post

ആലപ്പുഴ : മഴക്കാല മുന്നൊരുക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശുചീകരണം അടക്കമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വേഗത്തിലാക്കി ജില്ലയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍. വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഓടകള്‍, തോടുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കി തുടങ്ങി. കായലുകളിലെയും കനാലുകളിലെയും അടിഞ്ഞുകൂടിയ പോള നീക്കി നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജെസിബി, ഹിറ്റാച്ചി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കി ആഴം കൂട്ടി നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കുന്നത്.

പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളിലും ഓടകളും തോടുകളും അടിയന്തിരമായി വൃത്തിയാക്കി വെളളം സുഗമമായി ഒഴുകി പോകുന്നത്തിനുള്ള നടപടികളും പൊതുഇടങ്ങളിലെ വെള്ളക്കെട്ട് തടയാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങള്‍ തടയുന്നതിനും ഉറവിടം നശിപ്പിക്കുന്നതിനും എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഡ്രൈ ഡേ ആചരണവും നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും വാര്‍ഡ് തല സാനിറ്റേഷന്‍ കമ്മിറ്റികളാണ് ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്. വയലാര്‍, കോടംതുരുത്ത് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ എല്ലാ വാര്‍ഡുകളിലും കുമ്മായം, ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡര്‍, എലിപ്പനി പ്രതിരോധ മരുന്ന് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇവ ഉടന്‍ വിതരണം ചെയ്യും.

കുത്തിയതോട് പഞ്ചായത്തുല്‍ മഴക്കാല ജന്യരോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവല്‍ക്കരണം നല്‍കുന്നതിനായി നോട്ടീസ് വിതരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ദേശീയപാതയോരത്തെ മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കംചെയ്തു. പഞ്ചായത്തിലെ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി വഴി എല്ലാ വാര്‍ഡുകളിലേക്കും 10,000 രൂപയുടെ അപരാജിത ചൂര്‍ണവും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജൂണ്‍ ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് തീയതികളില്‍ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഈ അപരാജിത ചൂര്‍ണം പുകയ്ക്കാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശവും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ആലപ്പുഴ : മഴക്കാല മുന്നൊരുക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശുചീകരണം അടക്കമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വേഗത്തിലാക്കി ജില്ലയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍. വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഓടകള്‍, തോടുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കി തുടങ്ങി. കായലുകളിലെയും കനാലുകളിലെയും അടിഞ്ഞുകൂടിയ പോള നീക്കി നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജെസിബി, ഹിറ്റാച്ചി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കി ആഴം കൂട്ടി നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കുന്നത്.

പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളിലും ഓടകളും തോടുകളും അടിയന്തിരമായി വൃത്തിയാക്കി വെളളം സുഗമമായി ഒഴുകി പോകുന്നത്തിനുള്ള നടപടികളും പൊതുഇടങ്ങളിലെ വെള്ളക്കെട്ട് തടയാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങള്‍ തടയുന്നതിനും ഉറവിടം നശിപ്പിക്കുന്നതിനും എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഡ്രൈ ഡേ ആചരണവും നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും വാര്‍ഡ് തല സാനിറ്റേഷന്‍ കമ്മിറ്റികളാണ് ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്. വയലാര്‍, കോടംതുരുത്ത് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ എല്ലാ വാര്‍ഡുകളിലും കുമ്മായം, ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡര്‍, എലിപ്പനി പ്രതിരോധ മരുന്ന് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇവ ഉടന്‍ വിതരണം ചെയ്യും.

കുത്തിയതോട് പഞ്ചായത്തുല്‍ മഴക്കാല ജന്യരോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവല്‍ക്കരണം നല്‍കുന്നതിനായി നോട്ടീസ് വിതരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ദേശീയപാതയോരത്തെ മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കംചെയ്തു. പഞ്ചായത്തിലെ ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി വഴി എല്ലാ വാര്‍ഡുകളിലേക്കും 10,000 രൂപയുടെ അപരാജിത ചൂര്‍ണവും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജൂണ്‍ ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് തീയതികളില്‍ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഈ അപരാജിത ചൂര്‍ണം പുകയ്ക്കാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശവും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ പെരുമ്പളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജലാശയങ്ങള്‍ വൃത്തിയാക്കല്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. വാര്‍ഡ്തല ശുചിത്വ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ജലാശയങ്ങള്‍ ശുചിയാക്കുന്നതിനൊപ്പം പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും കുമ്മായപ്പൊടി, ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡര്‍ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അരൂക്കുറ്റി, തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി, പാണാവള്ളി പഞ്ചായത്തുകളിലേയും  ഓടകളും തോടുകളും അടിയന്തിരമായി വൃത്തിയാക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരികയാണ്.

കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ മഴക്കാല പൂര്‍വ്വശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഞായറാഴ്ചയോടെ ആരംഭിച്ചു. ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വോളണ്ടിയര്‍മാരുടെ സഹകരണത്തോടെ വെള്ളക്കെട്ടുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ജോലികള്‍ നടന്നു വരികയാണ്. സന്നദ്ധസംഘടനകള്‍ ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡറുകളും അണുനാശിനികളും ഉപയോഗിച്ച് പൊതുസ്ഥലങ്ങള്‍ ശുചീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളക്കെട്ടുളള പ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകളില്‍ ഡോക്‌സിസൈക്ലിന്‍ ഗുളികകളുടെ വിതരണവും അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. വാര്‍ഡ്തല സാനിട്ടേഷന്‍ സമിതികളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഓടകളും വെള്ളം കെട്ടിനില്‍ക്കാന്‍ സാധ്യതയുളള സ്ഥലങ്ങളും വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്.

കടക്കരപ്പളളിയിലെ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും. കോവിഡ് രോഗികള്‍ ഉള്ള വീടുകളിലും വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകളിലും വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡര്‍ നേരത്തെ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

മാരാരിക്കുളം വടക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ അടുത്തയാഴ്ച മുതല്‍ ഹരിത കര്‍മ്മ സേന യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ മഴക്കാല ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കും. കോവിഡ് സാഹചര്യം ആയതിനാല്‍ മാസ്‌ക്കും ഗ്ലൗസും സാനിറ്റൈസറും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഹരിത കര്‍മ്മ സേനയ്ക്ക് നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. കോവിഡ് രോഗികള്‍ ഉള്ള വീടുകളിലെ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സ്വന്തംനിലയ്ക്ക് ചെയ്യാന്‍ ഫോണിലൂടെ നിര്‍ദേശം നല്‍കുന്നുണ്ട്.

ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മഴക്കാല ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മെഗാ ക്ലീനിങ് പരിപാടി നടത്തി. 26, 27 തീയതികളില്‍ കുടുംബശ്രീ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ശുചീകരണ പരിപാടിയും ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വാര്‍ഡിലേക്ക് അഞ്ച് സ്‌പ്രേയര്‍, 25 ലിറ്റര്‍ ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡര്‍ , റാപ്പിഡ് റെസ്‌പോണ്‍സ് ടീമിന് മാസ്‌ക്, ഗ്ലൗസ്, തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

കഞ്ഞിക്കുഴിയില്‍ വാര്‍ഡുതല ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ക്ലസ്റ്റര്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്. ആര്‍ ആര്‍ ടി അംഗങ്ങള്‍ക്കു പുറമെ ആരോഗ്യ വോളണ്ടിയര്‍മാരും ശുചീകരണത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ മുഹമ്മ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ വീടുകള്‍തോറുമുള്ള ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായി. ഡ്രൈ ഡേയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഒരു മണിക്കൂര്‍ വീതം ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വാര്‍ഡുതല ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കുടുംബശ്രീ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ , ആര്‍ ആര്‍ ടി അംഗങ്ങള്‍ എന്നിവരുടെ പങ്കാളിത്തവും ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്.

മണ്ണഞ്ചേരിയില്‍ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായി. വാര്‍ഡുതല ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള്‍, ആര്‍ ആര്‍ ടി തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനം.

മാരാരിക്കുളം തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. പൊതു കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വാര്‍ഡുതല ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ശുചീകരിക്കും.

ആര്യാട് വാര്‍ഡ്തല ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നു വരികയാണ്. കൊതുക് നശികരണത്തിനായി അടുത്ത ആഴ്ച മുതല്‍ സ്‌പ്രേ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അണുനശീകരണവും നടക്കും.

അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ പുന്നപ്ര വടക്ക്, പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തുകളില്‍ എല്ലാ വാര്‍ഡുകളിലും കുമ്മായം, ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡര്‍ തുടങ്ങിയവ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ദേശീയപാതയോരത്തെ മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കംചെയ്തു. പുറക്കാട് ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി വഴി കൊതുക് നിവാരത്തിനായി എല്ലാ വാര്‍ഡുകളിലേക്കും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ അപരാജിത ചൂര്‍ണം വിതരണം ചെയ്യും. ഹോമിയോ പ്രതിരോധ മരുന്നുകള്‍ക്കായി ഒരു ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പുന്നപ്ര തെക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹരിത കര്‍മ സേനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വീടുകളില്‍ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ഒഴുക്ക് നിലച്ച തോട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങള്‍ തോട്ടിലിറങ്ങി ശുചീകരിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് എസ്. ഹാരിസും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. വീടുകള്‍ക്ക് മുകളില്‍ വീണതും ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തിയതുമായ മരങ്ങള്‍ വെട്ടിമാറ്റി.

ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ കൈനകരിയിലെ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മഴയും ലോക്ക് ഡൗണും എത്തും മുന്‍പേ തന്നെ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. എടത്വ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തോടുകളും ഓടകളും ശുചീകരിക്കുന്നതും 5,13 വാര്‍ഡുകളിലെ ബോട്ട് സര്‍വീസ് ഉള്ള തോട്ടിലെ പോള സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചേര്‍ന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കൊതുകിനെ അകറ്റാനായി ആയുര്‍വേദ ചൂര്‍ണവും എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിച്ചു. തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കോവിഡ് രോഗികള്‍ ഏറെ ഉള്ളതിനാല്‍ വീടുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ശുചീകരണം.

വെളിയനാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ കാവാലം, വെളിയനാട്, മുട്ടാര്‍ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വോളണ്ടിയര്‍മാരുടെ സഹകരണത്തോടെ വെള്ളക്കെട്ടുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ജോലികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡറുകളും അണുനാശിനികളും ഉപയോഗിച്ച് പൊതുസ്ഥലങ്ങള്‍ ശുചീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളക്കെട്ടുളള പ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകളില്‍ ഡോക്‌സിസൈക്ലിന്‍ ഗുളികകളുടെ വിതരണവും അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.

രാമങ്കരിയില്‍ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും. കോവിഡ് രോഗികള്‍ ഉള്ള വീടുകളിലും വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ വീടുകളിലും വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡര്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

പുളിങ്കുന്നില്‍ ഹരിത കര്‍മ്മ സേന യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നു വരികയാണ്. കോവിഡ് സാഹചര്യം ആയതിനാല്‍ മാസ്‌ക്കും ഗ്ലൗസും സാനിറ്റൈസറും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഹരിത കര്‍മ്മ സേനയ്ക്ക് നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു.

ഹരിപ്പാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ കരുവാറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ മെയ് ഒന്‍പതിന് ഡ്രൈ ഡേ ആചരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. മഴക്കാലമായാല്‍ വെള്ളം കെട്ടി നിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കാണ് പഞ്ചായത്ത് മുന്‍തൂക്കം നല്‍കുന്നത്. ഇതിനായി ചെറുതോടുകളിലെ പോള നീക്കല്‍ അടക്കമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വാര്‍ഡ് തലത്തില്‍ നടക്കുന്നു. കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി, ചെറുതന, വീയപുരം , തൃക്കുന്നപ്പുഴ, കുമാരപുരം, പള്ളിപ്പാട് പഞ്ചായത്തുകളിലും മുന്നൊരുക്ക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ഹരിപ്പാട് നഗരസഭാ പരിധിയിലെ 29 വാര്‍ഡുകളിലും മഴക്കാലപൂര്‍വ്വ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാര്‍ഡുകളില്‍ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളാണ് ഓട വൃത്തിയാക്കല്‍ അടക്കമുള്ള ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്. നഗരത്തിലെ ഓടകള്‍ എല്ലാം തന്നെ നഗരസഭയിലെ ശുചീകരണ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ശുചീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ മുതുകുളം, കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ മഴയും ലോക്ക് ഡൗണും എത്തും മുന്‍പേ തന്നെ ഒരു തവണ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. മുതുകുളത്തെ തോടുകളും ഓടകളും ജെ സി ബിയും ഹിറ്റാച്ചിയും ഉപയോഗിച്ച് ശുചീകരിക്കുകയും സ്വകാര്യ വ്യക്തികള്‍ അടച്ചു കെട്ടിയ നീര്‍ച്ചാലുകള്‍ നിയമസഹായത്തോടെ പൂര്‍വ സ്ഥിതിയിലെത്തിച്ചുമാണ് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്. പത്തിയൂരിലും ആറാട്ടുപുഴയിലും ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കിണറുകളിലും കുടിവെള്ള സ്രോതസുകളിലും ക്ലോറിനേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പത്തിയൂരില്‍ റോഡിന്റെ വശങ്ങളും ഓടകളും വൃത്തിയാക്കുകയും മാലിന്യം കുഴിച്ചു മൂടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.കായംകുളം നഗരസഭയിലും ശുചീകരണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മെയ് 19 മുതല്‍ 25 വരെ ശുചീകരണ വാരാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മാവേലിക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധയിലെ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ കനത്ത മഴമൂലം ഉണ്ടായ ദുരിതങ്ങള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് മുന്നൊരുക്ക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നത്. കോവിഡ് രോഗികളുടെ വര്‍ദ്ധനവ് പല പഞ്ചായത്തുകളിലും മഴക്കാലപൂര്‍വ മുന്നൊരുക്ക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തടസമായിട്ടുണ്ട്. തഴക്കരയില്‍ വാര്‍ഡ് തല സമിതികളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സാനിറ്റൈസേഷന്‍ അടക്കമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ചെട്ടികുളങ്ങരയില്‍ ചെറുതോടുകള്‍ പോളയും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കി ശുചീകരിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നു വരുന്നു. മാന്നാറില്‍ വാര്‍ഡ് തല സമിതികള്‍ ചേര്‍ന്നു. ഈ ആഴ്ച തന്നെ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കും. തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിലും ഓട വൃത്തിയാക്കല്‍ അടക്കമുള്ള മഴക്കാലപൂര്‍വ്വ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മാവേലിക്കര നഗരസഭയിലെ വാര്‍ഡുകളിലും ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചെങ്ങന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ ലഘുലേഖ വിതരണവും മൈക്ക് അനൗണ്‍സ്‌മെന്റും നടത്തി. ഓടകള്‍ വൃത്തിയാക്കലും, പൊതു ഇടങ്ങളിലെ അണുനശീകരണവും നടന്നുവരികയാണ്. വാര്‍ഡുതല ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ക്ലസ്റ്റര്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നു വരുന്നത്. കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള്‍, ആര്‍ ആര്‍ ടി അംഗങ്ങള്‍, ആരോഗ്യ വോളണ്ടിയര്‍മാര്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ പങ്കാളിത്തവും ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്. ബുധനൂരില്‍ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഡ്രൈ ഡേ ആചരിച്ചു. വാര്‍ഡ്തല ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കിയത്. ചെറിയനാട് വാര്‍ഡ് തല ജാഗ്രത സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. ആലയില്‍ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്‌കരണം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. പണ്ടനാട് വാര്‍ഡ് തലത്തില്‍ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലസ്റ്ററുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികള്‍, ആശാവര്‍ക്കര്‍മാര്‍, ജാഗ്രതാ സമിതി അംഗങ്ങള്‍, സന്നദ്ധസേവകര്‍ തുടങ്ങിയവരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്.

ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ചില വാര്‍ഡുകളില്‍ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തി. മഴ മൂലമുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ട് ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തടസ്സമായി. വള്ളികുന്നത്ത് വാര്‍ഡുതല ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വീടുകള്‍ തോറുമുള്ള ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നുവരികയാണ്. ആശാവര്‍ക്കര്‍മാര്‍, പ്രതിരോധ സേന അംഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ഞായറാഴ്ച തോറുമുള്ള ഡ്രൈ ഡേയും ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. നൂറനാട് വാര്‍ഡുതല ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്. പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ വരുംദിനങ്ങളില്‍ ഓടകളുടെ വൃത്തിയാക്കല്‍ ആരംഭിക്കും. കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള്‍, തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികള്‍ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ അതതു വാര്‍ഡുകളിലാണ് ശുചീകരണം നടന്നുവരുന്നത്. ചുനക്കരയില്‍ വാര്‍ഡ് സാനിറ്റേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ മഴക്കാല ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നുവരികയാണ്. താമരക്കുളത്ത് അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കും.

Leave Comment