കുഞ്ഞമ്മ ജോൺ മേരിലാൻഡിൽ അന്തരിച്ചു.പൊതുദർശനം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട്

Image.jpeg
മേരിലാൻഡ് :കോട്ടയം മുക്കിടിമാലിൽ പാറപുഴ പരേതനായ പി റ്റി ജോണിന്റെ പത്നി കുഞ്ഞമ്മ ജോൺ( 81) മേരിലാൻഡിൽ അന്തരിച്ചു .കോട്ടയം കുറ്റിക്കൽ കുഴിമറ്റം കുടുംബാംഗമാണ്
മക്കൾ :ജോസഫ് ജോൺസൺ  -ലീസ്സൽ
               ജോർജ് ജോൺസൻ  -എക്റ്റെ
പൊതുദര്ശനം :സെപ്റ്റംബർ i7 ചൊവാഴ്ച വൈകീട്ട് 6 മുതൽ
സ്ഥലം : Snowden Funeral Home, 246 N Washington St. Rockville, MD – 20850
സംസ്കാരം :സെപ്റ്റമ്പർ 8രാവിലെ 10 മുതൽ
സ്ഥലം: chapel in Norbeck Memorial Park at 16225 Batchellors Forest Road, Olney, MD – 20832
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു
   ജോർജ് ജോൺസൻ240 328 0972
   മാണി വര്ഗീസ്  904-8665353

റിപ്പോർട്ട് : പി പി ചെറിയാൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *