ഐ സി ഫോസ്സ് സോഫ്റ്റ് വെയറുകള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്യും

സംസ്ഥാന ഇലക്ട്രോണിക്സ് & വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ വകുപ്പിലെ സ്വയം ഭരണസ്ഥാപനമായ ഐസിഫോസ്, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രാദേശികവല്‍കരണം ലക്ഷ്യമിട്ടു തയ്യാറാക്കിയ ആറ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെയും കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി വികസിപ്പിച്ച അക്ഷി പദപ്രശ്ന പസില്‍ ഉപകരണത്തിന്റെയും പ്രകാശനം നവംബര്‍ ഒന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചേമ്പറില്‍ നടക്കും.
വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ പദകോശത്തിന്റെ പ്രകാശനം രാവിലെ 11ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍, ഐ ടി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിന്‍ഹക്കു നല്‍കി പ്രകാശനം ചെയ്യും. കാഴ്ച്ച പരിമിതര്‍ക്കായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അക്ഷി എന്ന പദപ്രശ്ന ഉപകരണം അദ്ധ്യാപകനായ ആബ്ദുള്‍ ഹക്കീം മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കൈമാറും. ഐസിഫോസിലെ ഭാഷാസാങ്കേതിക വിഭാഗം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സോഫ്റ്റ് വെയറുകളുടെ പോര്‍ട്ടലിന്റെ പ്രകാശനവും നടക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *