പുതിയതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കെപിസിസി ജനറല്‍ ബോഡിയുടെ പ്രഥയോഗം സെപ്റ്റംബര്‍ 15ന് രാവിലെ 11ന് കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്ത് ചേരുമെന്നും എല്ലാ അംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കണമെന്നും പ്രദേശ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസര്‍ോറിയിച്ചു.

Leave Comment