വന്യജീവി വാരാഘോഷം സമാപിച്ചു

Spread the love

വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ബോധവൽക്കരണം നൽകുന്നതിനായി മ്യൂസിയം മൃഗശാല വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വന്യജീവി വാരാഘോഷം സമാപിച്ചു. വാരാഘോഷത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം അഡ്വ. വികെ പ്രശാന്ത് എം.എൽ.എ. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
വന്യജീവികളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് എം.എൽ.എ. പറഞ്ഞു. കാടിന്റെ സ്വാഭാവികത നിലനിർത്തുന്നതിനും വന്യജീവികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്നതിനുള്ള അവബോധം പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് പകരുന്നതിനാണ് വാരാഘോഷം പ്രാധാന്യം നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ക്വിസ്, ഡിബേറ്റ്, പ്രബന്ധ രചന, പെയിന്റിംഗ്, ചെറുകഥാ രചന തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളിലെ ജേതാക്കൾക്ക് ചടങ്ങിൽ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. അറുപത്തിയെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. വിജയകുമാരൻ മെമ്മോറിയൽ എവറോളിംഗ് ട്രോഫി വഴുതക്കാട് കാർമൽ പബ്ലിക് സ്‌കൂൾ കരസ്ഥമാക്കി. പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

Author