പശ്ചാത്തല വികസന രംഗത്ത് കേരളത്തെ മികച്ച ഹബ്ബാക്കി മാറ്റും: മുഖ്യമന്ത്രി

Spread the love

പശ്ചാത്തല വികസനരംഗത്ത് കേരളത്തെ മികച്ച ഹബ്ബായി മാറ്റാൻ ശക്തമായ നടപടികളും ഇടപെടലും ആണ് കേരളം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. വെള്ളാർ ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിൽ ടൂറിസം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുകളുടെ നയ രൂപകല്പന ശില്പശാലഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ഗുണഫലം എത്തുന്ന വിധത്തിൽ സുസ്ഥിര വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട് സംസ്ഥാനം മുന്നേറുകയാണ്. പ്രളയക്കെടുതികളെ അതിജീവിച്ച് സംസ്ഥാനം പുതിയ കേരളം നിർമ്മിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്. ഒരു വിഭവവും പാഴാക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള രൂപകൽപ്പനകൾ ഏതു പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തിലും ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. പദ്ധതിയുടെയോ സ്കീമിന്റെയോ രൂപകൽപ്പനയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഇക്കാര്യം ഉറപ്പാക്കും.പൊതുജനസേവനം ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോൾ വിവിധ ഭാഗത്തുള്ള അതിൻറെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഗുണകരമായ വിധത്തിലാണ് അതെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം എന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. ആർക്കിടെക്ട്,അർബൻ ഡിസൈനർമാർ തുടങ്ങി ഡിസൈൻ രംഗത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഏകോപിതമായ പ്രവർത്തനം അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Author