പാൻ ഡമിക്ക്‌ അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിക്കുന്നതോടെ കോവിഡ് പരിശോധനകൾക്കു പണം നൽകേണ്ടിവരും

ന്യൂയോർക് :പാൻ ഡമിക്“അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ സൗജന്യമായി ലഭിച്ചിരുന്ന കോവിഡ് പരിശോധന ,ചികിത്സ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കു ബൈഡൻ ഭരണകൂടം “അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലികുവാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ കുറച്ച് പണം നൽകേണ്ടിവരും, അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർ അഭിമുഖികരിക്കേണ്ടിവരുന്ന പ്രധാന വിഷയം ഇതാണ്.” കൈസർ ഫാമിലി ഫൗണ്ടേഷന്റെ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെൻ കേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു.

പാൻ ഡമിക് കാലത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ട്രമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച “പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എമർജൻസി, പാൻഡെമിക്കിനെ നേരിടാനും അതിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാനും രാജ്യത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിരവധി അമേരിക്കക്കാർക്ക് കോവിഡ്-19 ടെസ്റ്റുകളും ചികിത്സകളും വാക്‌സിനുകളും സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെട്ട സാമൂഹിക സുരക്ഷാ നെറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും സർക്കാരിനെ പ്രാപ്‌തമാക്കിയിരുന്നു .

മെഡികെയർ, മെഡിക്കൈഡ് , പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മിക്ക അമേരിക്കക്കാർക്കും പാൻഡെമിക് സമയത്ത് ഒരു ചെലവും കൂടാതെ കോവിഡ്-19 ടെസ്റ്റുകളും വാക്സിനുകളും നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. മെഡികെയർ, പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് റീട്ടെയിലർമാരിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസം എട്ട് അറ്റ് ഹോം ടെസ്റ്റുകൾ വരെ യാതൊരു നിരക്കും കൂടാതെ നേടാനാകും. കവറേജ് സംസ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാമെങ്കിലും, വീട്ടിലെ പരിശോധനകളുടെ വിലയും മെഡിക്കൈഡ് നൽകിയിരുന്നു

മെഡികെയറും മെഡിക്കൈഡ് പരിരക്ഷി ലഭിക്കുന്നവർക്ക് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡികൾ പോലുള്ള ചില ചികിത്സാ ചികിത്സകളും പൂർണമായി കവർ ചെയ്തിരുന്നു

അടിയന്തരാവസ്ഥ അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, മെഡികെയർ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പൊതുവെ ഹോം ടെസ്റ്റിംഗിനും എല്ലാ ചികിത്സയ്ക്കുമായി പോക്കറ്റ് ചെലവുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദാതാവ് ഉത്തരവിട്ട പരിശോധന പോലെ, വാക്സിനുകൾ ഒരു ചെലവും കൂടാതെ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

സംസ്ഥാന മെഡിക്കൈഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഒരു ഫിസിഷ്യൻ നിർദ്ദേശിച്ച കോവിഡ്-19 ടെസ്റ്റുകളും വാക്‌സിനുകകളും സൗജന്യമായി തുടരേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചികിത്സകൾക്കായി പോക്കറ്റ് ചെലവുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

Leave Comment