‘ഉന്നതി’ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബഹു :രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്‍മു നിര്‍വഹിക്കുന്നു.

Spread the love

Author