മിഷന്‍ ഇന്ദ്രധനുഷ് തീവ്രയജ്ഞം 5.0 സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന കാമ്പയിന്‍: മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

തിരുവനന്തപുരം : മിഷന്‍ ഇന്ദ്രധനുഷ് തീവ്രയജ്ഞം 5.0 സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന കാമ്പയിനാണെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. ഏതെങ്കിലും…

പ്രഥമ ഐപിഒയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി എസ്ബിഎഫ്സി ഫിനാൻസ്

കൊച്ചി: ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രമുഖ ബാങ്കിതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ എസ്ബിഎഫ്സി ഫിനാൻസ് പ്രഥമ ഓഹരി വില്പനയ്ക്ക് (ഐപിഒ) തുടക്കമിടുന്നു.…