വിസ്മയ ,പുഷ്പിക്കുംമുമ്പേ അറുത്തുമാറ്റപെട്ട ഇളം മുകുളം – പി പി ചെറിയാൻ

വിസ്മയ ,പുഷ്പിക്കുംമുമ്പേ അറുത്തുമാറ്റപെട്ട  ഇളം മുകുളം.കേരളത്തിൽ സമീപകാലത്തു അങ്ങോളമിങ്ങോളം വർധിച്ചുവരുന്ന അതി ക്രൂരമായ സ്ത്രീധന പീഡന കേസുകളിലെ ജീവൻ ഹോമിക്കപ്പെടേണ്ടിവന്ന നിരവധി…

AAPI’s 39th Annual Convention In Atlanta To Be a Tribute to Covid Warriors

(Chicago, IL: June 24, 2021) The deadly Corona virus has claimed millions of lives around the…

സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ നടുക്കുന്ന ഭൂലോകം : മാത്യു ജോയിസ്, ലാസ് വേഗാസ്

“കുത്തിവയ്പ് നടത്തിയ എല്ലാവരും 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മരിക്കും * ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാക്സിൻ ലഭിച്ച ആളുകൾക്ക് അതിജീവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് നൊബേൽ സമ്മാന…

വിസ്‌മൃതിയിലാണ്ട സ്മശാനങ്ങൾ : അനീഷ് പ്ലാങ്കമണ്‍

                        കുടിയേറ്റങ്ങൾ, അധിനിവേശം എന്നിവകൊണ്ട് വളരെ…

BE GOOD LISTENERS THAN FAST SPEAKERS

James : 1:19 “So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to…

Cheer up – we are created in His own image : Rev.Podiyan Thomas

Rev.Podiyan Thomas Quite often I used to think as to what it means when the word…

ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് : അനീഷ് പ്ലാങ്കമണ്‍

ചിലരങ്ങനെയാണ്. ജനിച്ചവീണ മണ്ണിനേക്കാൾ അടുത്തറിയുന്നത് അവർ കുടിയേറിയ ദേശത്തെയും സംസ്കാരത്തെയുമാണ്. മലയാള നാടിനെകുറിച്ചും അതിന്റെ ഭാഷയെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മുക്ക് ആദ്യ വിവരണങ്ങൾ…