അട്ടപ്പാടിയില്‍ മൂന്ന് ബാങ്കിംഗ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകള്‍ ആരംഭിച്ച് ഇസാഫ് ബാങ്ക്

പാലക്കാട്: ഇസാഫ് സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്ക് അട്ടപ്പാടി മേഖലയിലെ കല്‍ക്കണ്ടി, ആനക്കട്ടി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പുതിയ ശാഖകള്‍ തുറന്നു. ഷോളയൂരില്‍ മള്‍ട്ടി പര്‍പ്പസ്…