പാന്‍ഡമിക്കിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി ഏകദിന കോവിഡ് മരണത്തില്‍(901) ഫ്‌ളോറിഡയില്‍ റിക്കാര്‍ഡ്

ഫ്‌ളോറിഡാ: ഫ്‌ളോറിഡാ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ആദ്യമായി 901 പേര്‍ ഒരൊറ്റ ദിവസം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചതായി സി.ഡി.സി.യുടെ കോവിഡ്…