മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാന്‍ രാജ്യാന്തര മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കും : മന്ത്രി പി. രാജീവ്

കൊല്ലം: വ്യവസായങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള മാലിന്യം പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിന് രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലുള്ള മാനദണ്ഡം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി. രാജീവ്. ചവറ…