എറണാകുളം ടൗണ്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ എഇഡി സ്ഥാപിച്ചു

കൊച്ചി : ഹാര്‍ട്ട് കെയര്‍ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ‘ സേവ് എ ലൈഫ്, സേവ് എ ലൈഫ്‌ടൈം’ കാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി ജിയോജിത് ഫൗണ്ടേഷന്‍…