എയര്‍ടെല്‍ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ബാങ്കുമായി ചേര്‍ന്ന് വാട്സാപ്പ് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു

കൊച്ചി: ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ ഭാരതി എയര്‍ടെലും ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്‌മെന്റ് ബാങ്കും (ഐപിപിബി) ചേര്‍ന്ന് വാട്‌സാപ്പ് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. ഐപിപിബി…