ജോയ്ആലുക്കാസിലെ എല്ലാ സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങള്‍ക്കും ഇപ്പോള്‍ പണിക്കൂലിയില്‍ 50% കുറവ്

വര്‍ഷത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങള്‍ പര്‍ച്ചേയ്‌സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരമൊരുക്കി ലോകത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജുവലറായ ജോയ്ആലുക്കാസ്. ഇഷ്ട സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങള്‍ പണിക്കൂലിയില്‍ 50% ഫ്‌ളാറ്റ് ഡിസ്‌കൗണ്ടില്‍ ജോയ്ആലുക്കാസ് ഷോറൂമുകളില്‍ നിന്ന് സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങള്‍ പര്‍ച്ചേയ്‌സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമാണ് സ്‌പെഷ്യല്‍ ഓഫറിലൂടെ സമ്മാനിക്കുന്നത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം... Read more »