അമൃത് യുവ കലോത്സവ് 2021

1) പുല്ലാങ്കുഴലിൽ മാന്ത്രിക നാദവുമായി രാജേഷ്, ഋഷഭ് സഹോദരന്മാർ ഹിന്ദുസ്ഥാനി വാദ്യകലാരംഗത്ത് പുല്ലാങ്കുഴലിൽ നാദവിസ്മയം തീർത്ത കലാകാരന്മാരാണ് രാജേഷ് പ്രസന്നയും, ഋഷഭ്…