ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷനിലെ ഐഎൻടിയുസി ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഇനിഒറ്റ സംഘടന

തിരുവനന്തപുരം : പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിലും സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിനും ഒരു സംഘടന എന്ന കെപിസിസിയുടെ നിർദേശം മാനിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന…