ബിരിയാണിയും പൊതിച്ചോറും സ്വിഗ്ഗ്വി ഓഡറില്‍ മുമ്പില്‍

എറണാകുളം: കൊച്ചിയിലെ ആളുകള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യുന്ന വിഭവങ്ങളുടെ പട്ടികയുമായി സ്വിഗ്ഗ്വി. ചിക്കന്‍ ബിരിയാണി, പൊതിച്ചോറ്, മുട്ട പഫ്‌സ്, മസാല…