കാനറാ ബാങ്ക് റൂപേ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഇനി യുപിഐയിലും

കൊച്ചി: കാനറാ ബാങ്കിന്റെ റൂപേ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ജനപ്രിയ ഡിജിറ്റല്‍ പേമന്റ് സംവിധാനമായ യുപിഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലും ലഭ്യമാക്കി. എന്‍പിസിഐയുമായി ചേര്‍ന്നാണ് കാനറ…