ഡാളസ് സൗഹൃദ വേദിയും വേള്‍ഡ് മലയാളി കൗണ്‍സിലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയര്‍ പ്രോഗ്രാം വര്‍ണാഭമായി – എബി മക്കപ്പുഴ

ഡാളസ് : ഡാളസ് സൗഹൃദ വേദിയും വേള്‍ഡ് മലയാളി കൗണ്‍സില്‍ നോര്‍ത്ത് ടെക്‌സാസ് പ്രൊവിന്‍സും സംയുക്തമായി ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയര്‍ പ്രോഗ്രാം…