നവ 14 നു ഒരു വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഡോ. തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമാ മെത്രാപ്പോലീത്ത

ഡാളസ്:ഡോ.തിയഡോഷ്യസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത മലങ്കര മാർത്തോമാ സുറിയാനി സഭാ പരമാധ്യക്ഷപദവിൽ ഒരു വര്ഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. , ജോസഫ് മാർത്തോമാ 2020 ഒക്ടോബർ 18…