പാഴ് വസ്തുക്കളില്‍ നിന്ന് അലങ്കാര ഉത്പങ്ങൾ

എന്റെ കേരളം പ്രദര്‍ശന മേളയുടെ ഭാഗമായി കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തൊരുക്കിയിട്ടുള്ള പ്രദര്‍ശന സ്റ്റാള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചാല്‍ ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി, ചിരട്ട, പേപ്പര്‍, ടയര്‍, ചെരുപ്പുകള്‍ ഇവയൊന്നും പിന്നെ വലിച്ചെറിയാന്‍ തോന്നില്ല. കാരണം ഉപയോഗ ശൂന്യമായ ഈ വസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കും വിധമാണ് മനോഹരമായ അലങ്കാര... Read more »