കൂടുതല്‍ ജില്ലകളില്‍ ഡ്രൈവ് ത്രൂ വാക്‌സിനേഷന്‍: ആരോഗ്യ മന്ത്രി

സെപ്റ്റംബര്‍ അവസാനത്തോടെ 18ന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും ആദ്യ ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കും കുട്ടികളുടെ വാക്‌സിനേഷന് സംസ്ഥാനം സജ്ജം തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയില്‍ ആരംഭിച്ച…