മയക്കു മരുന്ന് മരണം : അമേരിക്കയില്‍ റിക്കാര്‍ഡ് വര്‍ദ്ധന സി.ഡി.സി

വാഷിങ്ടന്‍ ഡി.സി :  അമേരിക്കയില്‍ അമിതമായ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗം മൂലം മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് വര്‍ധന.  ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനേക്കാള്‍ റെക്കാര്‍ഡ്…