മന്ത്രിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം വിലപ്പോകില്ല: കെ.സുധാകരന്‍ എംപി

കണ്ണൂര്‍ വിസി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിവിധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അധികാരദുര്‍വിനിയോഗം നടത്തിയ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രമമെങ്കില്‍ അത് വിലപ്പോകില്ലെന്ന് കെപിസിസി…