രണ്ട് കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പിതാവ് മാതാവിനെ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി

കാലിഫോർണിയ : അത്താഴവിരുന്നിനിടെ ഉണ്ടായ വഴക്കിനെ തുടർന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളുടെ മാതാവിനെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് പിതാവ് വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത്.…