ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷന്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. വര്‍ഗീസ് കെ. ജോണിന്റെ നിര്യാണത്തില്‍ അനുശോചിച്ചു

ഷിക്കാഗോ: ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷന്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. വര്‍ഗീസ് കെ. ജോണ്‍ (81) ഷിക്കാഗോയില്‍ അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണത്തില്‍ ഷിക്കാഗോ…