മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘര്‍ഷം: കോതമംഗലം ഡിവിഷനില്‍ സോളാര്‍-എല്‍.ഇ.ഡി ലൈറ്റുകള്‍

ആലപ്പുഴ: 2023 മാര്‍ച്ച് ഒമ്പത് മുതല്‍ 29 നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷയില്‍ ജില്ലയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് മാവേലിക്കര…