ഐ.സി.എ.ഐ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കുന്നു

കോട്ടയം: കഴിഞ്ഞ അധ്യയനവർഷം ബികോം, പ്ലസ് ടു (കോമേഴ്‌സ് ) പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ പത്ത് കുട്ടികളെ വീതം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ(ഐ.സി.എ.ഐ.)കോട്ടയം ബ്രാഞ്ച് ആദരിക്കുന്നു. പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയവർ മാർച്ച്‌ 17-നകം... Read more »