ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് പെൻസിൽവേനിയ കേരള ചാപ്റ്റർ അങ്കമാലി എംഎൽഎ റോജി എം ജോണിന് സ്വീകരണം നൽകി.

ഫിലഡൽഫിയ -ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് പെൻസിൽവേനിയ ചാപ്റ്റർ നേതൃത്വത്തിൽ മുൻ എൻ എസ് യു ഐ പ്രസിഡണ്ടും അങ്കമാലി എംഎൽഎയുമായ റോജി…