കേരളത്തിലെ നിക്ഷേപ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം മാതൃക; കൂടുതൽ സഹകരിക്കുമെന്ന് തായ്‌ലന്റ്

വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് തായ്‌ലന്റ് കോൺസൽ ജനറലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കേരളത്തിലെ നിക്ഷേപ സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം മാതൃകയാണെന്നും സംസ്ഥാനവുമായി സഹകരിച്ച് ഭക്ഷ്യസംസ്‌കരണം,…