സിസ്റ്റര്‍ സൂസന്‍ ജോർജിന്റെ വിയോഗത്തിൽ ഐ പി എൽ അനുശോചിച്ചു

ഹൂസ്റ്റൺ : ബോസ്റ്റണില്‍ നിന്നും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന 24 മണിക്കൂര്‍ പ്രയര്‍ലൈന്‍ സ്ഥാപക, സിസ്റ്റര്‍ സൂസന്‍ ജോർജിന്റെ ആകസ്മിക വിയോഗത്തിൽ ഫെബ്രു 22…