ജോയ്‌യമ്മ പുതുമന മെരിലാൻഡിൽ അന്തരിച്ചു

മെറിലാൻഡ്: ഡോ. ജോസഫ് P. പുതുമനയുടെ ഭാര്യ ജോയ്‌യമ്മ (92) അന്തരിച്ചു. പരേത തിരുവല്ല മേളാംപറമ്പിൽ കുടുംബാംഗമാണ്. (മെറിലാൻഡ്), ഡോ. ജീന…