ഫോമാ എമ്പയർ റീജിയൻ സെമിനാറിൽ കിറ്റെക്സ് ഉടമ സാബു ജേക്കബ് മുഖ്യ അതിഥി – സണ്ണി കല്ലൂപ്പാറ

നവംബര് 18 വ്യാഴാഴച്ച വൈകിട്ട് 8.30 നു സൂം വഴി സങ്കടിപ്പിക്കുന്ന ഫോമാ എമ്പയർ റീജിയൻ സെമിനാറിൽ കിറ്റെക്സ് ഉടമ സാബു…