‘പറയാം പരാതി’; സ്ത്രീധനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാതികള്‍ നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍

വിവാഹത്തിന്റെ പേരില്‍ സ്ത്രീധനം ചോദിക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ പരാതി നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ വെബ് പോര്‍ട്ടല്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെയുള്ള പരാതികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്…