“മഞ്ജുഭാവങ്ങൾ ” വേദിയിൽ ഓർമ്മകൾ പങ്കു വെച് മഞ്ജു വാര്യരും ഭാവനയും : ഓണം സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം അവിട്ടം ദിനത്തിൽ വൈകുന്നേരം 6.30 ന് സീ കേരളം ചാനലിൽ

കൊച്ചി: മഞ്ജു വാര്യർ  മുഖ്യാതിഥിയായെത്തുന്ന പൊന്നോണം സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം “മഞ്ജു ഭാവങ്ങൾ” ഈ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6.30 ന് മലയാളീ പ്രേക്ഷകരുടെ…