യുദ്ധകാലടിസ്ഥാനത്തില്‍ മെഡിക്കല്‍ സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി റെസ്‌പോണ്‍സ് സെന്റര്‍

നാളെ മുതല്‍ ആരോഗ്യ സര്‍വേ, 5 മൊബൈല്‍ മെഡിക്കല്‍ യൂണിറ്റുകള്‍, ശ്വാസ് ക്ലിനിക്കുകള്‍. എറണാകുളം കാക്കനാട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ മെഡിക്കല്‍ സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി…