മാനസികാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങള്‍ കാലോചിതമായി പരിഷ്‌ക്കരിക്കണം : മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

സ്‌നേഹവിരുന്നില്‍ പങ്കെടുത്ത് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. തിരുവനന്തപുരം: മാനസികാരോഗ്യ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങള്‍ക്ക് കാലോചിതമായ പരിഷ്‌ക്കാരം ആവശ്യമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി…