അട്ടപ്പാടിയില്‍ തറയിലിരുന്ന് ഔദ്യോഗിക യോഗം കൂടി മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം എന്നാല്‍ വലിയ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളാണ് എല്ലാവരുടേയും മനസില്‍ ഓടിവരിക. എന്നാല്‍ ഒരു മന്ത്രി തറയിലിരുന്ന് യോഗം കൂടുക എന്നത്…